4 grudnia 2013

Seminarium Si-Jo Leung Ting - wyciągnijcie wnioski!

Witam

Si-Jo w tym roku odwiedził tylko dwa Państwa w Europie: Polskę i Węgry. Jest to duże wyróżnienie dla nas. Pomijając techniki walki Si-Jo pokazał bardzo istotną rolę jaką odgrywają instruktorzy i uczniowie w stowarzyszeniu. Zadaniem każdego z nas jest wyciągnąć wnioski.
Przez miłość do Wing Tsun pielęgnujemy wiedzę i umiejętności, aby być coraz lepszymi (nie tylko technicznie). I nieskromnie mówiąc jesteśmy jeszcze lepsi niż rok temu, piętnaście lata temu i trzydzieści lat temu :).
E.E.W.T.O. jest drzewem, które nie odcina się od swoich korzeni. Gałęzie są giętkie... liście wiecznie zielone i żadna wichura nie jest w stanie tego drzewa przewrócić. Rośnie... Liderzy naszego stowarzyszenia są przykładem dla tych... którzy zapomnieli, że najważniejszą rzeczą w dążeniu do doskonałości jest pokora, pokonanie zazdrości i własnego ego. Szukanie wymówek i usprawiedliwień to domena tych najsłabszych, którzy potrafią najwięcej mówić niż działać.


Sifu