11 grudnia 2013

Lenistwo i zazdrość

Witam

Lata treningów i wysiłku jaki wkłada się w rozwój osobisty i prowadzenie szkół to odpowiedzialność i poświęcenie sprawom najważniejszym. Rozumieją to tylko ci, którzy podjęli ten szlachetny wysiłek. Jednak czas zawsze pokazuje dwie strony medalu.... Zazdrość i lenistwo tych, którzy nie potrafią pogodzić się z myślą, że nic nie przychodzi łatwo i na wiele rzeczy należy ciężko zapracować.
Aby docenić wyżej wymienione rzeczy proszę... załóżcie szkoły Wing Tsun, załóżcie szkoły szermierki, zorganizujcie seminaria, pokazy, nauczajcie 6-7 dni w tygodniu, znajdźcie dodatkowo czas na własny trening i życie osobiste...
Ten post dedykuję tym, którzy nie wiedzą, że aby coś osiągnąć należy znaleźć wyjście z "grupy pt. chciałbym ale mi się nie chce"... Zmniejszcie "lustro", w którym się przeglądacie... Mówić każdy potrafi, działać... Hmmm.

Sifu

4 grudnia 2013

Seminarium Si-Jo Leung Ting - wyciągnijcie wnioski!

Witam

Si-Jo w tym roku odwiedził tylko dwa Państwa w Europie: Polskę i Węgry. Jest to duże wyróżnienie dla nas. Pomijając techniki walki Si-Jo pokazał bardzo istotną rolę jaką odgrywają instruktorzy i uczniowie w stowarzyszeniu. Zadaniem każdego z nas jest wyciągnąć wnioski.
Przez miłość do Wing Tsun pielęgnujemy wiedzę i umiejętności, aby być coraz lepszymi (nie tylko technicznie). I nieskromnie mówiąc jesteśmy jeszcze lepsi niż rok temu, piętnaście lata temu i trzydzieści lat temu :).
E.E.W.T.O. jest drzewem, które nie odcina się od swoich korzeni. Gałęzie są giętkie... liście wiecznie zielone i żadna wichura nie jest w stanie tego drzewa przewrócić. Rośnie... Liderzy naszego stowarzyszenia są przykładem dla tych... którzy zapomnieli, że najważniejszą rzeczą w dążeniu do doskonałości jest pokora, pokonanie zazdrości i własnego ego. Szukanie wymówek i usprawiedliwień to domena tych najsłabszych, którzy potrafią najwięcej mówić niż działać.


Sifu